Czeskie Panieńskie

Nazwa handlowa: Czeskie Panieńskie

Pochodzenie: odmiana czeska

Owoce: średnie lub małe, wąsko stożkowate, skórka błyszcząca, żółta, z dużym rozmytym czerwonym rumieńcem; zagłębienie szypułkowe głębokie  i wąskie ogonek długi, cienki, kielich zamknięty, zagłębienie szypułkowe płytkie, kielich zamknięty.

Miąższ: biały , ścisły, soczysty , winno słodki.

Dojrzewanie owoców: dojrzałość zbiorczą osiągają w drugiej połowie września, dojrzałość konsumpcyjną w listopadzie, trwają do marca.

Drzewo: rośnie słabo, tworzy koronę  stożkowatą, wrażliwe na parch, owocuje obficie , przemiennie.

Przydatność odmiany: stołowe i na przetwory,  dobre na wino i susz.